FOYER TEATRU STANISŁAWOWSKIEGO, STARA POMARAŃCZARNIA, ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE

Konserwacja i rekonstrukcja ściennej dekoracji malarskiej wg projektu J.Ch. Kamsetzera z 1787 r.

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, SIEDLCE

Konserwacja późnorenesansowych malowideł ze stropu drewnianego z I poł. XVII w., z nawy kościoła

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANDRZEJA AP, LIPNICA MUROWANA

Konserwacja malowidła z 1893 r. ze stropu drewnianego w prezbiterium kościoła

SALA RAJCÓW W RATUSZU MIEJSKIM, KOWARY

Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskiej z pseudosklepienia Sali, lata 30-te XX w.